Milenka Jezdimirović, generalna direktorka Kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd
Sa znanjem i dobrom voljom sve se možeR A D N A     B I O G R A F I J A


Svoju radnu karijeru Milenka Jezdimirović je započela kao pravnik pripravnik u Ministarstvu finansija. U ovom Ministarstvu se kaže školovala za državnog službenika, prolazeći kroz sve radne procedure koje su tada bile dosta stroge i zahtevne. Počela je da radi u sektoru budžeta. Bila je zahvalan pripravnik za obuku i brzo prihvatala praktična znanja, stasavajući tako u dobrog i pouzdanog državnog službenika. Sva unapređenja je dobijala u vanrednoj proceduri. Bila je jedan od najmlađih načelnika u Ministarstvu finansija, u kome je radila ukupno 25 godina. Krenula je kao pripravnik i stigla do pomoćnika ministra finansija, zaduženog za vođenje budžeta. Na ovim poslovima je radila u Vladi Mirka Marjanovića i Vladi Zorana Đinđića. Nakon Ministarstva finansija, Milenka je sedam godina radila u Komercijalnoj banci kao specijalni savetnik predsednika banke. Za direktora "Dunav osiguranja" izabrana je početkom ove godine, čime je postala prva žena direktor "Dunav osiguranja" u njegovoj istoriji dugoj vek i po.
Milenka Jezdimirović je rođena u okolini Soko Banje, podno živopisne Radan planine. Od svoje 12 godine živi u Beogradu. Udata je i majka je dvoje odraslo dece, sina i kćerke.
Baštineći 150 godina dugu tradiciju osiguranja u Srbiji, Kompanija "Dunav osiguranje" kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja, sa više od 90 proizvoda. Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja koje ova osiguravajuća kuća pruža.
- U svom dugogordišnjem radu u finansijskom sektoru susretala sam se sa različitim složenim problemima i situacijama koje nisu bile lake. Za mene je posebna čast i zadovoljstvo što mi je Upravni odbor "Dunav osiguranja" ukazao poverenje i imenovao me za novog generalnog direktora po isteku mandata mog prethodnika. "Dunav osiguranje" je državna Kompanija koja mora za razliku od ostalih da se svojim uspešnim poslovanjem prezentuje pred klijentima, državom, konkurencijom i javnošću, kazala je Milenka Jezdimirović kada je februara ove godine izabrana za direktorku Kompanije "Dunav osiguranje".


Ako bi vas pitali da nam ukratko predstavite aktuelni trenutak Kompaniju "Dunav osiguranje", šta biste rekli?
- Kompanija je dugi niz godina lider u ukupnoj premiji imovinskih osiguranja na domaćem tržištu ( oko 45 odsto), i ta pozicija još dugo neće biti uzdrmana. Lider smo takođe u osiguranju autoodgovornosti i autokaska. U toku 2008. godine, Kompanija je zaokružila portfelj od preko 475.802 vozila sa obaveznim osiguranjem autodogovornosti, i oko 60.000 vozila sa autokasko osiguranjem, što predstavlja trečinu ukupnog broja osiguranih vozila u Srbiji.Trebam reći i da konstantno držiimo udeo od oko 51 odsto na domaćem tržištu osiguranja transporta robe. Sva istraživanja ukazuju da poznatost Kompanije "Dunav osiguranje" nema pandan kad su domaće osiguravajuće kompanije u pitanju. Bez preterivanja se može reći da je "Dunav osiguranje" sinonim za osiguranje u Srbiji. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte, sa svešću da podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku. "Znanje i budućnost dostupni svakome" - to je ideja kojom se rukovode i menadžment i zaposleni.


Vlasnik ste prvog penzijskog fonda u Srbiji i prva srpska osiguravajuća kuća koja ima u vlasništvu osiguravajuću kuću u inostranstvu?
- Kompanija "Dunav osiguranje" je 2002. godine oformila prvi penzijski fond u Srbiji sa internacionalnom kompanijom TBIH, pod nazivom "Dunav-TBI", sa vlasničkim udelom od 49 odsto. U 2006. smo postali 100 odsto vlasnik Fonda, koji danas sa oko 60.000 članova ima udeo od preko 60 odsto na domaćem tržištu. Osim toga, Kompanija "Dunav osiguranje" je, preuzimanjem većinskog paketa akcija, postala većinski vlasnik "Kosig Dunav osiguranja" iz Banja Luke, čime otvara sebi put na regionalnom tržištu osiguranja. Širenje poslovanja ogleda se i u povratku na prostor Kosova i Metohije, otvaranjem poslovnice u Kosovskoj Mitrovici, kao i kupovinom brokerske kuće "Stockbroker".


Svi pričaju o krizi, kako se ona odražava na poslovanje Vaše kompanije?
- Ponosna sam na to što se nalazim na čelu jedne ovakve renimirane kompanije, koja ima skoro vek i po dugu tradicuiju i koja je prebrodila brojne nevolje pa se nadam da će prebroditi i ove najnovije vezane za aktuelne svetsku ekonomsku krizu. Sektor osiguranja je kod nas jako osetljiv na krize, jer se na njega gleda kao na trošak koga se prvo oslobađamo kad nastanu teškoće. Ovo je loš pristup kojim se zapravo znatno više gubi nego što se dobija. Osiguranje u krizi treba da bude prednost, jedan veliki kišobran koji nas štiti od mnogih nedaća. Taj mali izdatak za osiguranje je preka potreba, naročito u vreme krize. To je sigurnost više. Našem stanovništvu je potrebno više ukazivati na neophodnost osiguranja, posebno za biznis, bilo mali bilo veliki. Svuda u svetu iza svakog ozbiljnog posla stoji osiguranje.
- Kao najstarija i najveća domaća osiguravajuća kuća u prilici smo da pomognemo našoj privredi i društvu u ovim kriznim vremenima. Kada ovo kažem, pre svega mislim na investiranje kapitala koji prikupljamo po osnovu premija osiguranja. Možemo pomoći putem investiranja u profitabilne projekte, naročito na lokalnom nivou. Ovi projekti ne moraju biti veliki po obimu, ali moraju biti značajni za Srbiju. Smatram da u pogledu investiranja možemo da budemo znatno konkurentniji od banaka. No zakonska regulativa za izdavanje municipalnih obveznica još uvek nije u potpunosti zaokružena. Nužno je zato da se u zakonskom delu uradi ono što je neophodno, kako bi ovaj vid investiranja zaživeo i mi ćemo onda u njemu svakako uzeti aktivno učešće.


Kako ocenjujete aktuelno tržište osiguranja u Srbiji i kakva je vaša trenutna pozicija na njemu?
- Za razliku od nekog ranijeg perioda kada smo mi i DDOR imali dominantnu poziciju na tržištu, danas to više nije slučaj. Sada na tržištu osiguranja u Srbiji imamo žestoku konkurenciju. Trenutno je na njemu prisutno preko 20 stranih osiguravača, koji imaju uigrane radne timove, male troškove i mali broj zaposlenih. Vreme kada je "Dunav" imao monopolski položaje davno je prošlo, te zato moramo biti mudri, poslovno brzi i nepogrešivi u donošenju poslovnih odluka, i naravno moramo znatno manje trošiti a više zarađivati i prema osiguranicima i dalje uredno izvršavati obaveze po pitanju naknade štete. Ponosni smo na to da svakim danom imamo sve više osiguranika koji nam svoju imovinu i vrednosti poveravaju i u nas imaju puno poverenje.


Da se malo osvrnemo na položaj žena u poslovnom miljeu, šta kaže vaše radno i poslovno iskustvo, kako vidite položaj žena u biznisu i na menadžerskim pozicijama - koje su njihove mane a koje prednosti u odnosu na muškarce?
- Žene kod nas još uvek nažalost nemaju dovoljno prostora da iskažu svoje sposobnosti i umeća. One mogu da budu jako dobri organizatori i rukovodiuoci. Kada žena ume da organizuje kuću i da iz raspoloživog kućnog budžete, koji je znamo često nedovoljan, uspe sve da podmiri i obezbedi, onda to može da čini i na poslu. Zato mislim da žene mogu da budu dobre preduzetnice, dobre menadžerke, dobre organizatorke posla, ali i dobre majke i dobre supruge. Ove njihove sposobnosti kod nas još uvek ne dolaze do punog izražaja. Ovo kažem iz vlastitog iskustva. Učestvujući na mnogim velikim skupovima na kojima se raspravljalo o važnim državnim pitanjima, videla sam da muškarci ne drže mnogo do mišljenja žena. No kada je teško i kada ima problema obraćaju se ženama i pitaju ih za mišljenje. Uverila sam se lično da su žene često davale veoma dobre predloge za rešavanje pojedinih problema.


U čemu je ključ uspeha u poslu i u životu uopšte po vašem mišljenju, koji je vaš životni i radni moto koga se pridržavate?
- Po mom mišljenju, a to mi i iskustvo govori, čovek najbolje u životu i u poslu prolazi ako sakuplja snagu iz pozitivnog stava prema problemima. Ako imate pozitivan stav prema teškoćama i mukama koje su vas snašle, imaćete snage da razrešite najveći deo tih teškoća. Onaj deo koji ne možete da razrešite, imaćete snage da izdržite i istrpite. Veoma važna stvar za uspešan i plodotvoran život je i znanje. Ne može svako da vozi avion. Svako mora da radi ono što najbolje zna. Sa znanjem i dobrom voljom sve se može.


| Paunpress - početna |Pogledajte drugu poslovnu ženu:

Dr Vesna Marinković Mičić, vlasnica Medicinskog centra VITALIS iz Beograda | Branka Mihailović, vlasnica preduzeća "Sind" iz Male Vranjske kod Šapca | Branislava Gajić, direktorka preduzeća "Infostud 3" iz Subotice | Grozda Savković Malinović, suvlasnica preduzeća "Legat" iz Beograda | Mira Babić, direktorka Preduzeća za proizvodnju farmaceutskih preparata "Zavon" iz Beograda | Olivera Gordić, direktoraka Apoteke "Beograd" | Mr Gordana Pajić, zamenik direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova Penzija, Beograd | Rosica Marković Pejović, direktorka Hotela "Golubački grad" u Golupcu | Vera Vlajčić, vlasnica i direktorka preduzeća "VV Čelik inženjering" iz Beograda | Valerija Paloš, direktorka preduzća "SELMA Electronic Corp" iz Subotice | Mr Marina Kutin, direktorka Instituta "Goša" d.o.o. iz Beograda | Dr Radovanka Predragović Stevanić, direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Ivanjica" u Ivanjici | Mr Jovanka Stefanović, direktorka preduzeća "Dubai" iz Beograda | Ljiljana Karanović, vlasnica i direktorka preduzeća "Karan Co." iz Beograda | Slađana Šumanac, vlasnica preduzeća "Blue Moon" iz Užica | Mr Ružica Perić, vlasnica preduzeća "Ružica Comerc" iz Beograda | Ksenija Fekete Cvetković, osnivač i suvlasnik preduzeća "AL GROSSO" iz Beograda | Profesor dr Branka Vidić, direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" iz Novog Sada | Vera Janković, direktorka proizvodnje Konvekcije "Javor" iz Ivanjice | Gordana Vrbaški, suvlasnica i direktorka preduzeća "Grand Stil" iz Novog Sada | Slavica Janjušević, osnivač i vlasnik preduzeća "Kirka Corporation d.o.o. Kirka Pharma" iz Beograda | Mr Stanku Čurović, predsednica Upravnog odbora "Mercatora - S" iz Novog Sada | Dr Jasmina Knežević, osnivač i direktorka Opšte bolnice "Bel Medic" iz Beograda | Gordana Lazić Velovan,direktorka Centra za PR Koncerna "Hemofarm" iz Vršca | Vera Simić, direktorka i vlasnica preduzeća I.B.I.S. iz Beograda | Mr Ruživa Đurđević, vlasnica preduzeće INTER - MEHANIKA iz Smedereva | Mr sci.med. dr Violeta Skorobać, vlasnica i direktorka Specijalne bolnice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju DIONA iz Beograda | Mr Mirjana Laković, zamenik člana Izvršnog odbora Privredne banke Beograd | Ljiljana Kovač, direktorka Rudnika kamena "Alas Rakovac" iz Novog Sada | Dr Ljiljana Isaković direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja" iz Sokobanje | Vladanka Celić, vlasnica Modnog ateljea "Sreća" iz Beograda | Slavica Vučković, vlasnica preduzeća ARIMPEX iz Beograda | Prof. dr Snežana Đorđević, vlasnica preduzeća "Agrounik" iz Beograda | Diana Gligorijević, suvlasnica i direktor marketinga kompanije "TeleGroup" iz Beograda | Nada Momirović, vlasnica Modne kuće "Mona" iz Beograda | Mr Branislava Jakovljević, generalna direktorka AD Centar za puteve Vojvodine iz Novog Sada | Mila Litvinjenko, vlasnica i direktor komapnije "Aura" iz Niša | Mr Gordana Živojinović, vlasnica preduzeća "Ajant plus" iz Šapca | Afrodita Bajić, suvlasnica Modne kuće "AMC-Afrodite mode collection" iz Beograda | Danka Božić Isaković, suvlasnica preduzeća POLYMIT-B iz Šapca | Olja Kamatović, vlasnica preduzeća "Polyagram" iz Kragujevca | Snežana Despotović, vlasnica preduzeća NIVES iz Niša | Dragica Cvetković, vlasnica preduzeća "Kuštrimović product" iz Niša | Dr med. Željana Vučić, vlasnica preduzeća "Košutica" iz Beograda | Branka Radovanović, direktorka i suvlasnica preduzeća "PStech" iz Beograda | Božen Žumbor, vlasnica i direktorka kompanije "Božen cosmetics" iz Beograda | Milica Irkić, vlasnica preduzeća "Irkom" iz Kosjerića | Kaća Lazarević i Aleksandra Kon, suvlasnice Agencije za promet nekretnina "Alka" iz Beograda | Zlata Stepanov, vlasnica preduzeća M-PLAST iz Šapca |